Kết quả xổ số Max 3D Pro

Mega 6/45 Power 6/55 Max 3D Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 18/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00443
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
135 588
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
588 135
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 3 30tr
941 726 585 693
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 1 10tr
108 829 177
240 222 491
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 5 4tr
751 464 634 809
569 336 228 763
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 54 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 847 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4985 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 16/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00442
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
995 012
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
012 995
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
692 612 462 478
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 2 10tr
012 253 303
960 704 496
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 7 4tr
643 392 402 336
568 165 564 159
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 37 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 500 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5467 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00441
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
744 801
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
801 744
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 0 30tr
420 054 771 455
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 6 10tr
535 056 681
130 305 112
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4 4tr
043 557 817 115
540 173 398 281
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 33 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 433 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4805 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00440
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
412 171
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
171 412
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 1 30tr
688 954 294 084
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 3 10tr
914 631 253
308 468 244
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
967 557 823 190
832 444 450 940
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 46 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 707 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 4793 40k

Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: #00439
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 0 2 tỷ
722 042
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 0 400tr
042 722
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 4 30tr
134 223 558 822
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 8 10tr
151 833 371
252 251 522
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 9 4tr
170 260 212 286
766 951 637 251
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 71 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 521 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 5675 40k

Kết quả xổ số Max 3D Pro

I9bet