Kết quả xổ số Max 3D

Mega 6/45 Power 6/55 Max 3D Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 28/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00736
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 902 630 1tr
Nhất 294 466 054 310 350k
Nhì 369 975 284 210k
793 269 203
Ba 239 808 782 683 100k
385 271 876 489

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 26/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00735
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 526 275 1tr
Nhất 239 795 406 141 350k
Nhì 852 566 664 210k
357 413 249
Ba 390 707 766 374 100k
646 342 131 363

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 23/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00734
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 928 870 1tr
Nhất 757 567 541 718 350k
Nhì 256 167 824 210k
097 400 574
Ba 088 475 925 599 100k
930 383 970 607

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 21/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00733
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 785 987 1tr
Nhất 989 337 766 569 350k
Nhì 697 885 107 210k
306 134 336
Ba 475 612 410 172 100k
155 093 135 388

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 19/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00732
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 659 370 1tr
Nhất 766 092 622 447 350k
Nhì 535 280 142 210k
421 941 250
Ba 033 799 713 379 100k
832 606 238 425

Kết quả xổ số Max 3D