Kết quả xổ số Max 3D

Mega 6/45 Power 6/55 Max 3D Max 3D Pro

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 21/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00785
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 057 188 1tr
Nhất 550 607 554 264 350k
Nhì 512 904 410 210k
068 248 369
Ba 858 835 115 459 100k
365 150 855 288

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 19/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00784
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 340 260 1tr
Nhất 597 845 507 434 350k
Nhì 330 387 765 210k
589 366 159
Ba 368 768 090 253 100k
847 892 125 537

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 17/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00783
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 687 382 1tr
Nhất 866 359 553 146 350k
Nhì 220 772 240 210k
461 740 506
Ba 122 728 603 050 100k
687 347 302 746

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 14/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00782
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 870 689 1tr
Nhất 686 881 543 581 350k
Nhì 415 870 959 210k
244 994 412
Ba 219 779 161 503 100k
468 577 577 096

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 12/06/2024

Kỳ quay thưởng: #00781
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 889 812 1tr
Nhất 477 756 072 724 350k
Nhì 493 222 779 210k
827 101 319
Ba 985 473 706 070 100k
606 321 027 638

Kết quả xổ số Max 3D

I9bet