Kết quả xổ số Power 6/55

Mega 6/45 Power 6/55 Max 3D Max 3D Pro

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 27/02/2024

Kỳ quay thưởng: #01001
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,673,643,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,802,316,000 đồng
01
04
06
08
24
35
53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 142,673,643,750
Jackpot 2 0 3,802,316,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 2,068 500,000
Giải ba 36,946 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 24/02/2024

Kỳ quay thưởng: #01000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
135,452,799,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,569,068,200 đồng
01
03
22
27
38
40
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 135,452,799,750
Jackpot 2 1 3,569,068,200
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,569 500,000
Giải ba 29,741 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00999
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
130,331,185,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,717,350 đồng
08
19
24
31
35
55
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,793 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00998
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,553,729,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,628,934,550 đồng
34
46
50
51
52
55
05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,586 500,000
Giải ba 30,486 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00997
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
120,893,318,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,445,039,249 đồng
08
12
17
27
38
55
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 5,445,039,249
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,568 500,000
Giải ba 33,396 50,000

Kết quả xổ số Power 6/55